bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Badanie sprawozdania finansowego

26.09.2012

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOECZNEGO SP. Z O.O.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
AL. 3-GO MAJA 31

zaprasza do skadania ofert pisemnych
na wykonanie badania sprawozdania finansowego
Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrachunkowy, od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Oferta powinna zawiera:
a) informacje o firmie oraz opis dotychczasowego dowiadczenia zawodowego,
b) dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) list podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozda finansowych w cigu ostatnich trzech lat,
d) cen brutto podan w PLN,
e) termin wykonania badania i przedoenia raportu.

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Rada Nadzorcza Spóki.

4. Osoby upowanione do kontaktów z Wykonawcami: Ilona Gruszecka, Alicja Kubik.

5. Oferty naley zoy w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spóki
w pok. 15 – sekretariat.

6. Podany termin zakoczenie badania bilansu i przedoenie raportu 15 kwietnia 2013 rok.

Piotrków Tryb., 25.09.2012 r.

Opublikował: Adam uczyski
Publikacja dnia: 26.09.2012

Dokument oglądany razy: 1426
« inne aktualności