bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Badanie sprawozdania finansowego

26.09.2012

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
AL. 3-GO MAJA 31

zaprasza do składania ofert pisemnych
na wykonanie badania sprawozdania finansowego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrachunkowy, od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o firmie oraz opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
d) cenę brutto podaną w PLN,
e) termin wykonania badania i przedłożenia raportu.

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Ilona Gruszecka, Alicja Kubik.

5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spółki
w pok. 15 – sekretariat.

6. Pożądany termin zakończenie badania bilansu i przedłożenie raportu 15 kwietnia 2013 rok.

Piotrków Tryb., 25.09.2012 r.

Opublikował: Adam Łuczyński
Publikacja dnia: 26.09.2012

Dokument oglądany razy: 1382
« inne aktualności