bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Kacperek
Wiceprzewodniczący Rady NadJacek Wójcikzorczej: Jan Piasecki
Członek Rady Nadzorczej: 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Elżbieta SapińskaOpublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 04.02.2022
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 10 158