bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.07.2020, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa znakĂłw

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarz±d

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno¶ci± Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno¶ci. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodnicz±cy Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Wiceprzewodnicz±cy Rady Nadzorczej: Jacek Wójcik
Członek Rady Nadzorczej: Lidia Drechna

Zarz±d Spółki

Prezes Zarz±du: Elżbieta SapińskaOpublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 22.07.2020
PodpisaĹ‚: Mariusz Ku¶mierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglÄ…dany razy: 8 830