bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa znaków

Sposoby przyjmowania i zaatwiania spraw

GODZINY PRACY TBS SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYB.
Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. urzduje w godzinach  730 - 1530

GODZINY PRZYJ INTERESANTÓW PO WCZENIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM:
OD PONIEDZIAKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 800 DO 1400

BIURO OBSUGI MIESZKACÓW (BOM) w budynku B pokój nr 20 (za kas) w zakresie rozlicze czynszów, mediów i opat za odpady komunalne:

 • Poniedziaek: 800 – 1000 oraz 1300 – 1500
 • Wtorek: 800 – 1000 oraz 1300 – 1500
 • roda: 800 – 1300
 • Czwartek: 800 – 1000 oraz 1300 – 1500
 • Pitek: 800 – 1000 oraz 1300 – 1500

GODZINY OTWARCIA KASY:

 • poniedziaek   1000 - 1300
 • wtorek             1000 - 1300
 • roda              1300 - 1700
 • czwartek         1000 - 1300
 • pitek              1000 - 1300


GODZINY PRZYJ INTERESANTÓW PRZEZ KIEROWNIKÓW DZIAÓW:
w kazdy wtorek w godzinach 1200 - 1430
(zapisy telefoniczne)

NUMERY WEWNTRZNE NASZYCH DZIAÓW:

 1. Dzia obsugi klienta - wew. 40
 2. Dzia finansowo-ksigowy - wew. 26
 3. Dzia wspólnot mieszkaniowych - wew. 33
 4. Dzia inwestycji - wew. 38
 5. Dzia eksploatacji i remontów - wew. 35
 6. Dzia gospodarki zasobami mieszk. - wew. 31
 7. Dzia ds. osobowych i socjalno-gospodar. - wew. 30Opublikował: Adam uczyski
Publikacja dnia: 15.06.2020
Podpisał: Mariusz Kumierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 9 321