bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uaktualnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Bożena Góralczyk
Członek Rady Nadzorczej: Małgorzata Jędrzejczyk
Członek Rady Nadzorczej: Lidia Drechna
Członek Rady Nadzorczej: Maria Palus

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Elżbieta SapińskaOpublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 25.01.2019
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 006