bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Kacperek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Członek Rady Nadzorczej: Lildia Drechna
Członek Rady Nadzorczej: Alicja Kubik
Członek Rady Nadzorczej: Maria Palus

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Elżbieta SapińskaOpublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 06.07.2016
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 105