bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja aktów prawnych

Status prawny

Jednoosobowa spółka Gminy Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona została na podstawie uchwały XLVIII/548/98 z dnia 11.03.1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działaność w oparciu o Akt założycielski, w brzmieniu z dnia 21.08.1998 r. (akt notarialny Repertorium A nr 7767/98) z późniejszymi zmianami.

Działaność spółki regulują ponadto:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733 ze zm.
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 1997 Nr 115, poz. 741 ze zm.
  • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. Dz. U. 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zm.
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.


Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 22.11.2011
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 5 870