bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Przedmiot działalności Spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne,
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
  5. Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
   1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
   2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
   3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
   4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
 3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. nr 98, poz. 1070 z 2000 r. z późn. zm.), opisanym w § 7 ust. 1 i 2 aktu założycielskiego Spółki jest:
  1. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
  2. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi (PKD 70.32.A),
  3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
  4. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),
  5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
  6. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 45.11.Z).Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 21.11.2011
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 975