bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie danych.

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Członek Rady Nadzorczej: Sławomir Renkiel
Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Błęcki
Członek Rady Nadzorczej: Stefan Kowalczyk
Członek Rady Nadzorczej: Alicja Kubik

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Elbieta SapinskaOpublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 21.11.2011
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 823