bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Organy Spki

Wersja z dnia: 15.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja skadu Rady Nadzorczej

Wersja z dnia: 25.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uaktualnienie skadu Rady Nadzorczej Spki.

Wersja z dnia: 06.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 23.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uaktualnienie skadu Rady Nadzorczej Spki.

Wersja z dnia: 05.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana skadu Rady Nadzorczej.

Wersja z dnia: 05.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie danych.

Wersja z dnia: 21.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana skadu Rady Nadzorczej.

Wersja z dnia: 21.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uzupenienie danych.