bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 3 Maja 31

tel. (44) 732-37-70

e-mail: sekretariat@tbs.piotrkow.pl

www: www.tbs.piotrkow.pl

NIP: 771-22-81-594

REGON: 590638145

Konto bankowe: PKO BP o/Piotrków Tryb. 30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

KRS: Wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000039349 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Wysokość kapitału zakładowego: 20.119.480,00 zł. Kapitał został w pełni opłacony.Opublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 23.02.2021
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 089 412